Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Zakon o zaštiti prirode

Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13) uređuje se sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova. Zakon možete pogledati ovdje.