Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Kako postati član Hrvatskog mikološkog društva?

Član HMD-a može postati svaka fizička ili pravna osoba. Potrebno je poslati svoje osnovne podatke e-mailom ili poštom, te uplatiti godišnju članarinu na žiro račun društva. Članarina za zaposlene fizičke osobe iznosi 15 €, dok za fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu (djeca, studenti, umirovljenici i dr.) iznosi 8 €. Članarina za pravne osobe iznosi 50 €.

Podaci potrebni za upis u članstvo HMD-a:

  • Ime i prezime (ili naziv pravne osobe te ime i prezime njenog predstavnika u HMD-u)
  • Datum rođenja
  • Adresa
  • OIB
  • Zanimanje (za fizičke osobe)
  • Telefon i e-mail adresa za kontakt

Za broj žiro računa i kontaktne podatke HMD-a vidi u Kontakti. Detaljnije informacije o članstvu u HMD-u možete naći u Statutu HMD-a (čl. 12. do 19.)