Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Kako postati član Hrvatskog mikološkog društva?

Član HMD-a može postati svaka fizička ili pravna osoba. Potrebno je poslati svoje osnovne podatke e-mailom ili poštom, te uplatiti godišnju članarinu na žiro račun društva. Članarina za zaposlene fizičke osobe iznosi 100,00 kn, dok za fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu (djeca, studenti, umirovljenici i dr.) iznosi 60,00 kn. Članarina za pravne osobe iznosi 200,00 kn.

Podaci potrebni za upis u članstvo HMD-a:

● Ime i prezime (ili naziv pravne osobe te ime i prezime njenog predstavnika u HMD-u)

● Adresa
● OIB
● Zanimanje (za fizičke osobe)
● Telefon i e-mail adresa za kontakt

Za broj žiro računa i kontaktne podatke HMD-a vidi u Kontakti.
Detaljnije informacije o članstvu u HMD-u možete naći u Statutu HMD-a (čl. 12. do 19.)