Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Hrvatsko mikološko društvo Sveti Duh 63/1 10000 Zagreb

Tel.: 01 4560-930, 01 3751-986

Fax.: 01 3776-509

E-mail: hmd-zg@zg.t-com.hr

Matični broj: 01454145

Žiro račun: HR6425030071100014366

Predsjednik Društva: dr. sc. Zdenko Tkalčec

Tel.: 091-5462-995

E-mail: zdenko.tkalcec@zg.t-com.hr

Tajnik Društva: dr. sc. Armin Mešić

Tel.: 091-5825-550 E-mail: armin.mesic@zg.t-com.hr