Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Hrvatsko mikološko društvo
Sveti Duh 63/1
10000 Zagreb
E-mail: hmd-zg@zg.t-com.hr
Matični broj: 01454145
Žiro račun (IBAN): HR6425030071100014366

Predsjednik Društva: dr. sc. Zdenko Tkalčec
Tel.: 091-5462-995
E-mail: zdenko.tkalcec@zg.t-com.hr

Tajnik Društva: dr. sc. Armin Mešić
Tel.: 091-5825-550
E-mail: armin.mesic@zg.t-com.hr