Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Znanstvenoistraživački projekti HMD-a

Bioraznolikost gljiva Hrvatske
(raniji naziv: Inventarizacija i kartiranje gljiva Hrvatske (1999-).
Temeljni, dugoročni projekt HMD-a.

Studija ugroženosti gljiva na cretovima Hrvatske (2000-2001).

Inventarizacija i istraživanje gljiva Đurđevačkih i Kloštarskih pijesaka (2001-2002).

U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Pregled vrsta gljiva na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje (2002).

U suradnji s Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

Inventarizacija i kartiranje gljiva otoka Brača (2002).

Istraživanje gljiva bukovih šuma i travnjaka u parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje (2003-2004).

U suradnji s Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

Inventarizacija gljiva NP Sjeverni Velebit (2003-2004).

U suradnji s Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit.

Inventarizacija gljiva NP Sjeverni Velebit – 2. faza (2004-2005).

U suradnji s Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit.

Usporedno istraživanje gljiva bukovih šuma različitih dobnih razreda (2005).

U suradnji s Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

Istraživanje gljiva Parka prirode Papuk (2005-2006).

U suradnji s Parkom prirode Papuk.

Inventarizacija gljiva NP Sjeverni Velebit – 3. faza (2006).

U suradnji s Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit.

Botaničko-mikološko istraživanje creta Banski Moravci (2006).

U suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije.

Inventarizacija i analiza ugroženosti gljiva u Značajnom krajobrazu Saplunara na otoku Mljetu (2006).

U suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom.

Usporedno istraživanje gljiva bukovih šuma različitih dobnih razreda – 2007. godina (2007).

U suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

Istraživanje gljiva Nacionalnog parka Krka (2007-2009).

U suradnji s Nacionalnim parkom Krka.

Biološka raznolikost gljiva na travnjacima u Parku prirode Medvednica (2008-2009).

U suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Medvednica.

Kartiranje i monitoring makroskopskih gljiva u Europi – pilot studija (2008-2010).

U suradnji s Europskim vijećem za zaštitu gljiva (ECCF).

Bioraznolikost gljiva Nacionalnog parka Mljeta (2010-2011).

U suradnji s Nacionalnim parkom Mljet.

Stručni projekti HMD-a te projekti koje su vodili ili u njima sudjelovali njegovi mikolozi

Informacijska mreža za zaštitu gljiva u jugoistočnoj Europi (2010-2011).

U suradnji s Mikološkim društvom Crne Gore, Makedonskim mikološkim društvom i Regionalnim centrom zaštite okoliša (Budimpešta).

Spašavanje i obnova creta Dubravice (2001-2006).

U suradnji s Mikološkim društvom Crne Gore, Makedonskim mikološkim društvom i Regionalnim centrom zaštite okoliša (Budimpešta).

Spašavanje i obnova mikološki vrijedne livade na Vrhovcu u Zagrebu (2002).

U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Stručna podloga za izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti gljiva (2002).

U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Promicanje zaštite gljiva Hrvatske (2002).

U suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Prijedlog za uključivanje 33 ugrožene vrste gljiva Europe u Bernsku konvenciju (2002-2003).

Projekt Europskog vijeća za zaštitu gljiva (ECCF).

Standardizacija hrvatskog prirodoslovnog nazivlja gljiva (2004-).

Crveni popis ugroženih gljiva Hrvatske (2005).

U suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode.

Područja važna za gljive kao dio nacionalne ekološke mreže (2005).

U suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode.

Izrada Crvene knjige gljiva Hrvatske (2005-2008).

U suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode.

Studija ugroženosti gljiva u Parku prirode Medvednica (2007).

U suradnji s Parkom prirode Medvednica.

Analiza bioraznolikosti gljiva interesnog područja Hrvatskog zagorja (2012).

U suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode.