Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

O Hrvatskom mikološkom društvu

Hrvatsko mikološko društvo
Sveti Duh 63/1
10000 Zagreb

Gljive su najslabije istražena veća skupina organizama u Hrvatskoj. Od oko 20.000 gljivljih vrsta, koliko se pretpostavlja da živi u našoj zemlji, do sada ih je pronađeno oko 4.500, dakle tek 23%. Da bi se što uspješnije nadoknadio taj golemi zaostatak u poznavanju naše mikobiote (cjelokupan gljivlji svijet nekog područja) te da bi se unaprijedila zaštita naših gljiva, 2. lipnja 1999. godine osnovano je Hrvatsko mikološko društvo (HMD). Mikologija je grana biologije koja istražuje gljive.

HMD okuplja one koji žele pomoći u ostvarivanju dva temeljna cilja društva:

1. Unapređivanje mikologije u Hrvatskoj i mikologije općenito.
2. Zaštita i očuvanje gljiva i gljivljih staništa u Hrvatskoj, kao i bioraznolikosti Hrvatske u cjelini.

Djelatnosti HMD-a su:

● okupljanje i poticanje na suradnju svih onih koji žele dati doprinos unapređivanju mikologije i zaštite gljiva;
● poticanje i organiziranje znanstvenog i stručnog rada iz područja mikologije i zaštite gljiva;
● provođenje projekata HMD-a iz područja mikologije i zaštite gljiva;
● osnivanje i razvijanje nacionalne mikološke zbirke i baze podataka;
● popularizacija mikologije;
● podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite gljiva i prirode općenito;
● priređivanje znanstvenih i stručnih kongresa, simpozija, seminara, tečajeva, tribina, predavanja i izložbi;
● izdavanje časopisa, knjiga i drugih znanstvenih, stručnih i popularnih publikacija;
● suradnja sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, te sa svim organizacijama koje podupiru rad HMD-a;
● rad na hrvatskom mikološkom nazivlju;
● unapređivanje nastave biologije, u dijelu koji obrađuje gljive, na svim razinama obrazovanja;
● obavljanje drugih djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva HMD-a utvrđenih Statutom.