Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Novosti

Zbog slabe istraženosti gljiva, kako na hrvatskoj tako i na globalnoj razini, znanstvena istraživanja koja provode mikolozi HMD-a povremeno rezultiraju pronalaskom novih vrsta (ili drugih taksona) za znanost. U tijeku je opisivanje nekoliko novih vrsta i jednog novog roda. Posljednja je opisana i objavljena vrsta Marasmiellus milicae Mešić, Tkalčec & Antonín (Mešić i sur. 2012) pronađena na otoku Mljetu i u okolici Dubrovnika. Dobila je ime u čast našeg najznačajnijeg mikologa 20. stoljeća, dr. sc. Milice Tortić.