Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Crvena knjiga gljiva Hrvatske

Crvena knjiga gljiva Hrvatske detaljnije obrađuje 314 ugroženih gljivljih vrsta u Hrvatskoj. Obrada uključuje fotografiju plodišta, kartu poznate rasprostranjenosti na području Hrvatske, IUCN kategoriju i kriterij ugroženosti, osnovnu ekologiju, fenologiju (vrijeme razvijanja plodišta u sezoni), poznatu rasprostranjenost u Hrvatskoj, Europi i svijetu, uzroke ugroženosti u Hrvatskoj, te postojeće i predložene mjere zaštite. Knjigu možete kupiti u Državnom zavodu za zaštitu prirode u tiskanom obliku po cijeni od 180 kn ili je skinuti u pdf formatu. Vidi ovdje.