Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Crveni popis gljiva Hrvatske

U Crveni popis gljiva Hrvatske uvršteno je 349 ugroženih vrsta svrstanih u pet kategorija ugroženosti: 55 kritično ugroženih (CR), 77 ugroženih (EN), 119 osjetljivih (VU), 35 gotovo ugroženih (NT) i 63 nedovoljno poznatih (DD). Crveni popis možete pogledati ovdje.