Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Hrvatski nacionalni fungarij – CNF

1. kolovoza 2001. godine Hrvatsko mikološko društvo osnovalo je i međunarodno registriralo znanstvenu (mikološku) zbirku uzoraka gljiva – Hrvatski nacionalni fungarij. Registriran je pri svjetskoj bazi herbarija Index Herbariorum koju vodi New York Botanical Garden, pod međunarodnim imenom Croatian National Fungarium i s kraticom CNF. Zbog nedostatka vlastitog adekvatnog prostora, fungarij je smješten na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. U ovu mikološku zbirku uključeni su gotovo svi uzorci gljiva do sada sakupljeni na području Hrvatske. Fungarij sadrži oko 29.000 uzoraka konzerviranih sušenjem. CNF surađuje na posudbi uzoraka za mikološka istraživanja s brojnim institucijama u svijetu.