Hrvatsko mikološko društvo

Croatian Mycological Society

Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (Narodne novine br. 99/09) proglašavaju se strogo zaštićene vrste životinja, biljaka i gljiva. Pravilnik možete pogledati ovdje.